Publikime dhe raporte

 

 


TË NJOHIM ZONAT E MBROJTURA TË SHQIPËRISË

TË NJOHIM ZONAT E MBROJTURA TË SHQIPËRISË

Je i interesuar rreth Zonave të Mbrojtura? Dëshiron ti njohësh dhe të mësosh se cilat janë përfitimet sociale, ekonomike dhe mjedisore që sjellin për njerëzit dhe komunitetet anembanë botës?  Cilët janë rejnxhërsat shqiptarë?

Ky botim i Zonave të Mbrojtura të Shqipërisë u përgjigjet pyetjeve tuaja! Informohuni dhe frymëzohuni për të vizituar Zonat e Mbrojtura të Shqipërisë.


Shkarko

Biodiversiteti dhe Zonat e Mbrojtura në Shqipëri

Biodiversiteti dhe Zonat e Mbrojtura në Shqipëri

Posteri që mbështet pjesëmarrjen e Ministrisë Shqiptare të Mjedisit në takimin e trembëdhjetë të Konferencës së Palëve në Konventën e Biodiversitetit (CBD COP13), 4-17 dhjetor 2016 në Kankun, Meksikë. 


Shkarko

Broshurë rreth Lakuriqëve të Natës në Evropë "LAKURIQËT E NATES DHE PYJET"

Broshurë rreth Lakuriqëve të Natës në Evropë "LAKURIQËT  E NATES DHE PYJET"

Lexoni rreth lakuriqëve të natës dhe marrëdhënien e tyre me pyjet si dhe praktikat më të mira për pyjet miqësorë me Lakuriqët e Natës në Evropë. 


Shkarko

HAPAT E GJELBËR MAGAZINE

HAPAT E GJELBËR MAGAZINE

Revista fokusohet në edukimin rreth natyrës, duke luajtur një rol shumë të rëndësishëm në sjelljen e brezave të rinj në Shqipëri. “Hapat e Gjelbër” (“Green Steps”) e cila i drejtohet të rinjve dhe publikut të gjerë, synon të rrisë njohuritë mbi mjedisin dhe të krijojë ura lidhëse mes lexuesve të saj dhe natyrës, duke i frymëzuar me dashuri dhe kujdes për natyrën si dhe duke krijuar mbështetës të rinj që do të lobojnë për mbrojtjen e saj.

Revista do të botohet një herë në 3 muaj në gjuhën shqipe dhe rubrikat e saj kryesore përfshijnë:

  • Aktivitete (lajme rreth natyrës dhe mjedisit, veprimet ndërgjegjësuese)
  • Zonat e Mbrojtura (prezantimi i zonave të mbrojtura në Shqipëri, biodiversiteti dhe vlerat e habitateve)
  • Fauna (një përzgjedhje e kujdesshme e specieve që ndodhen në zonat e mbrojtura)
  • Flora (prezantimi i florës shqiptare, specie parësore dhe ato që gëzojnë statusin special të mbrojtjes)
  • Shkëncëtarët dhe kërkuesit shqiptarë (të njihemi me personalitetet që kanë kontribuar në themelimin e kërkimit shkencor në vend)
  • Kuriozitete (etimologjia e kafshëve të egra dhe njohja me sjelljen e tyre)
  • Vitamina N (gjugjerime mbi eksperimentet bazike që mund të kryhen në natyrë). Ky material mund t’u vijë në ndihmë mësuesve të shkollave si material shtesë.
  • Lojra të thjeshta
  • Fjalori – edukimi i lexuesve me konceptet themelore rreth mjedisit dhe natyrës, njohja me konceptet e përdorura në revistë.

Shkrimet e revistës janë riparë nga një autor shkencor. Autorët e revistët janë Artenisa Peçulaj dhe Erald Xeka.

SHKARKONI NUMRIN E 1-rë

SHKARKONI NUMRIN E 2-të

SHKARKONI NUMRIN E 3-të

SHKARKONI NUMRIN E 4-të


Shkarko

SA EFIÇENTE JANË ZONAT E MBROJTURA NË SHQIPËRI?

SA EFIÇENTE JANË ZONAT E MBROJTURA NË SHQIPËRI?

Vlerësimi i 51 zonave të mbrojtura në Shqipëri u realizua duke përdorur mjetin që mat efiçencën  menaxhuese (METT) në kuadër të projektit NaturAL. Përqindja më e lartë e mungesës së efiçensës u vu re sa i takon menaxhimit financiar, sigurisë buxhetore si dhe mirëmbajtja e pajisjeve. Përqindja më e lartë e pikëve maksimale u raportua në statusin ligjor të zonave të mbrojtura dhe kushtet e vlerave. 

METT, i zhvilluar nga WWF dhe Banka Botërore ndjek kuadrin e IUCN për vlerësimin e Eficencës Menaxhuese të Zonave të Mbrojtura (Kuadri IUCN PAME), më së shumti i fokusuar në përmbajtjen, planifikimin, rezultatet dhe procesin. 


Shkarko

Lajmet e fundit

10/11/2017

Zëri i Natyrës

Në një format të veçantë aktiviteti “Dyert e së nesërmes” i cili u zhvillua në datat 1-8 nëntor në Tiranë, Agjencia Italiane për Zhvillim dhe Bashkëpunim në Shqipëri mblodhi përfaqësues të qeverisë, donatorë, pjesëtarë të komunitetit vendor, sipërmarrës, dhe aktivistë të mjedisit për të diskutuar mbi...

Lexo më shumë


30/10/2017

NATURAL mbështet edicionin e 5-të të festivalit të filmit mjedisor ne shqipëri

Mbrojtja dhe promovimi i mjedisit si dhe reduktimi i ndryshimeve klimatike nuk është më një opsion, është një sfidë globale. Më këtë qëndrim organizata të ndryshme mjedisore në Shqipëri mbështetën përmes bashkëfinancimeve dhe organizuan edicionin e 5-të të Festivalit të Filmit Mjedisor në Shqipëri (EFFA) i cili u mbajt në datat...

Lexo më shumë


13/10/2017

Zonat e Mbrojtura si destinacione turistike!

Organizata Botërore e Turizmit e Kombeve të Bashkuara ka shpallur vitin 2017 si Viti Ndërkombëtar i Zhvillimit të Turizmit të Qëndrueshëm – një mjet për zhvillim, me qëllim vlerësimin e kontributit aktual të turizmit në Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDGs). Në datë 6 Tetor, Projekti NaturAL në bashkëpunim me UNDP festuan Ditën...

Lexo më shumë


NaturAL

IPA 2013 - Natura 2000 dhe Zonat e Mbojtura
Torre Drin, Kati i 5-të
Tiranë, Shqipëri
Tel: +35542240880/1/2/3
info@natura.al