Lajme dhe Lajmerim

09/11/2018
Qendër e re trajnimi në Kukës

Qendra e re e trajnimit në mjediset e godinës së porsa restauruar të Agjencisë Rajonale të Zonave të Mbrojtura Kukës është në dispozicion dhe mirëpret tashmë ekspertë mjedisi, zyrtarë, të rinj të apasionuar pas natyrës dhe Rezervatit Natyror të Menaxhuar Korab – Koritnik dhe nxënës shkollash.

E inaguruar në 9 nëntor 2018 mes përfaqësuesve të komunitetit vendas, OFJ-ve, AdZM-ve, AKZM, Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe projektit NaturAl. Rehabilitimi i zyrave dhe krijimi i qendrës së trajnimit u realizua me mbështetjen financiare të projektit të financuar nga BE-ja NaturAl, një investim që kap vlerën e 115.000 Euro. Zyrat e reja janë pajisur me të gjitha facilitetet e nevojshme tualete, dushe, kuzhinë dhe dhoma gjumi të cilat mundësojnë akomodimin e 22 personave. Një zyrë e madhe është në dispozicion të profesionistëve të interesuar për zonat e mbrojtura që cilët do të organizojnë takime, trajnime apo shkëmbime eskperiencash.

Pjesëmarrësit në këtë aktivitet ndoqën një prezantim të detajuar mbi vlerat e Parkut Natyror Korab – Korritnik dhe aktiviteteve të organizuara nga AdZM-ja Kukës. Projekti NatyrAl ka mbështetur Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura (AKZM) në ndërmarrjen e hapave të rëndësishëm për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore në Shqipërisë, në veçanti duke bashkëpunuar me zyrat rajonale dhe OJF-të në mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të zonave të mbrojtura.

Projekti ka investuar përmes trajnimeve dhe ndërtimit të qendrave të vizitorëve dhe ka kontribuuar në rritjen e kapaciteteve për autoritetet lokale dhe OJF-të e zonave për të aplikuar për thithje fondesh dhe menaxhimin e projekteve mbi zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, përfshi promovimin e produkteve vendase dhe shërbimet në fushën e turizmit.

Plani i menaxhimit të Parkut u prezantua gjithashtu për të pranishmit dhe kopje të tij u shpërndanë, një botim që u vjen në ndihmë ekspertëve dhe aktorëve për mbrojtjen dhe menaxhimin e parkut në mënyrë efiçente. Plani është gjithahstu një mjet i rëndësishëm për rritjen e ndërgjegjësimit të komunitetit mbi vlerat dhe përfitimet që ofron zona.

Ceremonia e inagurimit të qendrës së re të trajnimit u pasua nga panairi i produkteve të zonës, çka dëshmon për potencialin e madh që ka kjo zonë për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm.

Për të parë fotot e aktivitetit vizitoni Galleria.


Shkarko: 45742682_2120892404906868_449118369296154624_n.jpg

Lajmet e fundit

25/01/2019

Promovojmë bashkëjetesën e banorëve me natyrën dhe zhvillimin e turizmit me mbrojtjen e natyrëës

Qendra e rinovuar e vizitorëve në Parkun Kombëtar të Llogarasë hap dyert sot për të mikpritur turistët dhe të apasionuarit pas natyrës. Investimi i Bashkimit Evropian në Shqipëri përmes projektit NaturAL “Forcimi i Kapaciteteve kombëtare në mbrojtjen e natyrës - përgatitja për rrjetin Natura 2000” e ka transformuar Qendrën e Vizitorëve në...

Lexo më shumë


16/01/2019

#AlbanianWetlands Konkurs fotografie

Ky konkurs organizohet përmes faqes së projektit NaturAL në Facebook (@NaturaAlbania) nga data 16 deri 27 janar 2019. Bëhuni pjesë e këtij konkursi dhe postoni një foto nga Shqipëria në Facebook një prej kategorive: 1. Shpendët e ujit, 2. Ligatinat, 3. Rreziqet që kërcënojnë ligatinat. Bëjini tag #AlbanianWetlands, #KeepWetlands dhe #IWP019 dhe @NaturaAlbania të...

Lexo më shumë


10/01/2019

Identifikojmë zonat pjesë e rrjetit Natura 2000

Ekipet e shkencëtarëve dhe ekspertëve kanë nisur punën për identifikimin e zonave Natura 2000 në Shqipëri, duke aplikuar metodat ekologjike me pjesëmarrje. Qasja dhe rezultatet u prezantuan mes aktorëve kryesorë gjatë verës së vitit 2018 në Parkun Kombëtar të Llogarasë, në serinë e parë të workshopeve të realizuara.   Zonat pjesë e rrjetit...

Lexo më shumë


09/01/2019

DIREKTIVAT E BE-SË PËR ZOGJTË DHE HABITATET

Për të mbrojtur pasurinë natyrorë të Evropës, Bashkimi Evropian ka vënë në zbatim 2 pjesë të rëndësishmë të legjislacionit, Direktivën e Zogjve Evropiane dhe Direktivën e Habitateve. Objektivi i tyre është të garantojë që ndaj specieve dhe habitateve që ato mbrojnë të tregohet kujdes maksimal për të krijuar një mjedis të...

Lexo më shumë


08/12/2018

Panairi dimëror i BE-së – Afrojmë njerëzit me natyrën

Një ditë e mbushur me aktivitete kushtuar mbrojtjes së natyrës dhe promovimit të zonave të mbrojtura të Shqipërisë në panairin dimëror të BE-së të organizuar në Berat, të cilit iu bashkuan ambasadat e vendeve anëtare të BE-së, projektet e financuara nga BE-ja si dhe organizatat e shoqërisë civile. Zonat e mbrojtura të Shqipërisë ishin...

Lexo më shumë


18/09/2018

Përfundon programi i dedikuar i trajnimit për oficerët e komunikimit të AdZM-ve

14 oficerët e rinj të Administratave Rajonale të Zonave të Mbrojtura në Shqipëri morën çertifikatat pas përfundimit me sukses të programit të trajnimit, i mbështetur nga projekti i financuar nga BE NaturAl në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, AKZM. Oficerët e komunikimit u trajnuan mbi parimet e komunikimit, aftësitë financiare...

Lexo më shumë


NaturAL

IPA 2013 - Natura 2000 dhe Zonat e Mbojtura
Torre Drin, Kati i 5-të
Tiranë, Shqipëri
Tel: +35542240880/1/2/3
info@natura.al