Lajme dhe Lajmerim

09/10/2017
TË JESH PJESË E BE, ËSHTË POZITIVE PËR NATYRËN

Përfaqësues nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM) dhe Administratat Rajonale të Zonave të Mbrojtura (AdZM), morën pjesë në vizitën studimore të organizuar me mbështetjen e Projektit NaturAL në datat 10 – 16 Shtator 2017. Vizita studimore u zhvillua në Kroaci me qëllimin për t’i prezantuar pjesëmarrësit me praktikat më të mira për menaxhimin e zonave të mbrojtura në përgjithësi dhe specifikisht të zonave të mbrojtura detare dhe bregdetare.

Vizita studimore u organizua duke ndjekur temat specifike rreth sistemit ligjor për mbrojtjen e natyrës në Kroaci, menaxhimin e institucioneve dhe të zonave të mbrojtura, eksperiencës në organizimin dhe zbatimin e proceseve të pjesëmarrjes së grupeve të interesit, informacionit dhe menaxhimit të vizitorëve, bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe zhvillimit të vullnetarizmit në zonat e mbrojtura.

Gjatë 6 ditëve të vizitës studimore, pjesëmarrësit vizituan Parkun Kombëtar Kornati dhe ndoqën prezantimet nga përfaqësuesit e administrates së parkut, përfaqësuesit e pushtetit lokal dhe përfaqësuesit e shoqatës pritëse Sounce, vizituan zyrat e Bashkisë së Sali, lundruan përgjatë Parqeve Natyrore të Telascica dhe Kornatit dhe vizituan Parkun Kombëtar Krka.

“Eksperienca e Kroacisë shërbeu si një shembull i vetëfinancimit dhe menaxhimit të qëndrueshëm të zonave të mbrojtura” u shprehën pjesëmarrësit në raportin e përgatitur nga vetë ata rreth vizitës studimore. “Gjithsesi ne duhet të jemi të kujdesshëm dhe ti kushtojmë vëmendje adresimit në mënyrën e duhur të turizmit masiv, i cili është i pakontrolluar, sjell shqetësim të habitateve dhe vë në rrezik humbjen e vlerave për të cilat Zonat e Mbrojtura janë krijuar” theksuan ata. Kjo mund të parandalohet perms planifikimit të kujdesshëm nga administratat e Zonave të Mbrojtura, duke ndërmarrë studime shkencore rreth Kapacitetit Mbajtës të parqeve dhe të çdo zone të mbrojtur.

Pjesëmarrja e komuniteteve lokale dhe në mënyrë të veçantë e pronarëve të tokave në procesin e vendimmarrjes për menaxhimin e ZM është një shembull tjetër i rëndësishëm i mësuar në Kroaci. Është e rëndësishme të përfshihet një sistem kompensimi që do të ndihmojë në vendosjen e një ekuilibri midis të drejtave të privatit dhe detyrave të administrates dhe të gjitha palëve të interesuara.

Eksperiencat nga partnered kroatë gjithashtu theksojnë faktin se të qënit pjesë e Bashkimit Evropian është një hap i madh pozitiv në gamën e mundësive që ofrohen për mbrojtjen e natyrës, siç janë mundësitë e financimit për administratat e ZM dhe shumë më shumë. Duke pasur këtë parasysh, motoja e pjesëmarrësve në vizitën studimore ishte TË JESH PJESË E BE, ËSHTË POZITIVE PËR NATYRËN.


Lajmet e fundit

01/05/2019

Llogara-Karaburun-Orikum-Mali Çika – Një model për rrjetin Natura 2000 në Shqipëri

Gjatë procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, vendet që aspirojnë anëtarësimin si Shqipëria, duhet të bëjnë pjesë të legjislacionit të tyre kombëtar kërkesat e Direktivave të Zogjve dhe Habitateve, 2 direktivat themelore të Rrjetit Natura 2000. Ky proces ka nisur në Shqipëri nga projekti NaturAl përmes takimeve konsultative dhe worshopeve me...

Lexo më shumë


17/04/2019

Publikohet Atlasi - Lakuriqët e Natës të Shqipërisë

Me mbështetjen e projektit të finanuar nga BE-ja NaturAl dhe nën udhëheqjen e Philippe Théou, rejnxhërsat dhe ekspertët e Administratave Rajonale të Zonave të Mbrojtura monitoruan llojet e lakuriqëve që ekzistojnë në zonat e mbrojtura për vite me radhë, për ti njohur më mirë dhe për të menaxhuar më mirë habitatet e tyre. Atlasi i ri i publikuar:...

Lexo më shumë


17/04/2019

DREJT RREJTIT NATURA 2000 NE SHQIPËRI

Natura 2000 është dokumenti themelor i politikave të BE-së për natyrën – rrjeti më i madh i zonave të mbrojtura në botë. Në Shqipëri rrejti kombëtar i zonave të mbrojtura mbulon 18% të sipërfaqes së territorit. Edhe pse në një rritje të qëndrueshme, sistemi Shqiptar i zonave të mbrojtura përballet me sfida të shumta dhe...

Lexo më shumë


25/03/2019

Qendra e Vizitorëve në Malin e Dajtit – një tjetër gurthemeli për Zonat e Mbrojtura të Shqipërisë

Një qendër e re vizitorësh mikpret turistët në “Ballkonin Natyror të Tiranës”, një nga destinacionet më të preferuara për këdo që viziton Tiranën, kryeqytetin e Shqipërisë. “Ruajtja e burimeve natyrore dhe rritja e ndërgjegjësimit mbi biodiversitetin e Shqipërisë është thelbësore për zhvillimin e një modeli dhe kulture...

Lexo më shumë


25/01/2019

Promovojmë bashkëjetesën e banorëve me natyrën dhe zhvillimin e turizmit me mbrojtjen e natyrëës

Qendra e rinovuar e vizitorëve në Parkun Kombëtar të Llogarasë hap dyert sot për të mikpritur turistët dhe të apasionuarit pas natyrës. Investimi i Bashkimit Evropian në Shqipëri përmes projektit NaturAL “Forcimi i Kapaciteteve kombëtare në mbrojtjen e natyrës - përgatitja për rrjetin Natura 2000” e ka transformuar Qendrën e Vizitorëve në...

Lexo më shumë


16/01/2019

#AlbanianWetlands Konkurs fotografie

Ky konkurs organizohet përmes faqes së projektit NaturAL në Facebook (@NaturaAlbania) nga data 16 deri 27 janar 2019. Bëhuni pjesë e këtij konkursi dhe postoni një foto nga Shqipëria në Facebook një prej kategorive: 1. Shpendët e ujit, 2. Ligatinat, 3. Rreziqet që kërcënojnë ligatinat. Bëjini tag #AlbanianWetlands, #KeepWetlands dhe #IWP019 dhe @NaturaAlbania të...

Lexo më shumë


NaturAL

IPA 2013 - Natura 2000 dhe Zonat e Mbojtura
Torre Drin, Kati i 5-të
Tiranë, Shqipëri
Tel: +35542240880/1/2/3
info@natura.al