Lajme dhe Lajmerim

15/11/2016
Krijohet sistemi i ri i të dhënave të Biodiversitetit të Shqipërisë (BioNNA)

Të dhënat bazë të biodiversitetit kombëtar janë tashmë të disponueshme përmes faqes web të Rrjetit Kombëtar të Biodiversitetit në Shqipëri (BioNNA). Ky është një hap përpara në pregatitjen e Shqipërisë për rrjetin Natura 2000 duke siguruar se të dhënat për biodiversitetin janë grumbulluar duke ndjekur protokollet standarte, të sistemuara dhe të disponueshme për komunitetin shkencor, vendimmarrësit dhe planifikuesit, eko-turistët dhe publikun e gjerë.

Ndërsa Shqipëria ka një trashëgimi të pasur të biodiversitetit, të dhënat që korrespondojnë në formatin dixhital janë ende të limituara. Situata do të ndryshojë tanimë me prezantimin e BioNNA-s, pasi ajo do të sigurojë organizimin e përshtatshëm të të dhënave të biodiversitetit dhe aksesin e tyre. “Me organizimin e të dhënave përmes BioNNA-s ne do të kontribujmë në zgjerimin e politikave dhe strategjive, vlerësimet strategjike dhe identifikimin e ndërhyrjeve prioritare, në nivel kombëtar dhe botëror,” thotë Andrea Ghiurghi, Menager projekti i IUCN ECARO.  

Ky sistem të dhënash është zhvilluar në sajë të një sinergjie të fortë mes projektit NaturAL dhe mbështetjes institucionale të drejtuesve të Zonave të Mbrojtura të Shqipërisë dhe bashkëpunimit me me Agjensinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura (AKZM) dhe Ministrinë e Mjedisit, në mënyrë që të sigurojmë qëndrueshmëri afatgjatë të të dhënave të biodiversitetit të grumbulluara dha analizave në Shqipëri. Sistemi I të dhënave do të përfshijë si fillim të dhënat e biodiversitetit për Parkun Kombëtar Shebenk-Jabllanicë dhe Zonën e Mbrojtur Velipojë, dhe do të  pasurohet nga shpjegimet e detajuara të statusit të biodiversitetit të 5 zonave parësore të mbrojtura ku është përqëndruar projekti NaturAL. “Kjo sinergji mes 2 projekteve na mundëson përdorimin efektiv të të dhënave të siguruara të biodiversitetit që në mënyrë të veçantë do të kontribuojë në identifikimin e zonave të Natura 2000 në Shqipëri, një nga objektivat kryesorë të projektit NaturAL,” u shpreh Caterina Carugati, drejtuese e projektit NaturAL.

 


Lajmet e fundit

01/05/2019

Llogara-Karaburun-Orikum-Mali Çika – Një model për rrjetin Natura 2000 në Shqipëri

Gjatë procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, vendet që aspirojnë anëtarësimin si Shqipëria, duhet të bëjnë pjesë të legjislacionit të tyre kombëtar kërkesat e Direktivave të Zogjve dhe Habitateve, 2 direktivat themelore të Rrjetit Natura 2000. Ky proces ka nisur në Shqipëri nga projekti NaturAl përmes takimeve konsultative dhe worshopeve me...

Lexo më shumë


17/04/2019

Publikohet Atlasi - Lakuriqët e Natës të Shqipërisë

Me mbështetjen e projektit të finanuar nga BE-ja NaturAl dhe nën udhëheqjen e Philippe Théou, rejnxhërsat dhe ekspertët e Administratave Rajonale të Zonave të Mbrojtura monitoruan llojet e lakuriqëve që ekzistojnë në zonat e mbrojtura për vite me radhë, për ti njohur më mirë dhe për të menaxhuar më mirë habitatet e tyre. Atlasi i ri i publikuar:...

Lexo më shumë


17/04/2019

DREJT RREJTIT NATURA 2000 NE SHQIPËRI

Natura 2000 është dokumenti themelor i politikave të BE-së për natyrën – rrjeti më i madh i zonave të mbrojtura në botë. Në Shqipëri rrejti kombëtar i zonave të mbrojtura mbulon 18% të sipërfaqes së territorit. Edhe pse në një rritje të qëndrueshme, sistemi Shqiptar i zonave të mbrojtura përballet me sfida të shumta dhe...

Lexo më shumë


25/03/2019

Qendra e Vizitorëve në Malin e Dajtit – një tjetër gurthemeli për Zonat e Mbrojtura të Shqipërisë

Një qendër e re vizitorësh mikpret turistët në “Ballkonin Natyror të Tiranës”, një nga destinacionet më të preferuara për këdo që viziton Tiranën, kryeqytetin e Shqipërisë. “Ruajtja e burimeve natyrore dhe rritja e ndërgjegjësimit mbi biodiversitetin e Shqipërisë është thelbësore për zhvillimin e një modeli dhe kulture...

Lexo më shumë


25/01/2019

Promovojmë bashkëjetesën e banorëve me natyrën dhe zhvillimin e turizmit me mbrojtjen e natyrëës

Qendra e rinovuar e vizitorëve në Parkun Kombëtar të Llogarasë hap dyert sot për të mikpritur turistët dhe të apasionuarit pas natyrës. Investimi i Bashkimit Evropian në Shqipëri përmes projektit NaturAL “Forcimi i Kapaciteteve kombëtare në mbrojtjen e natyrës - përgatitja për rrjetin Natura 2000” e ka transformuar Qendrën e Vizitorëve në...

Lexo më shumë


16/01/2019

#AlbanianWetlands Konkurs fotografie

Ky konkurs organizohet përmes faqes së projektit NaturAL në Facebook (@NaturaAlbania) nga data 16 deri 27 janar 2019. Bëhuni pjesë e këtij konkursi dhe postoni një foto nga Shqipëria në Facebook një prej kategorive: 1. Shpendët e ujit, 2. Ligatinat, 3. Rreziqet që kërcënojnë ligatinat. Bëjini tag #AlbanianWetlands, #KeepWetlands dhe #IWP019 dhe @NaturaAlbania të...

Lexo më shumë


NaturAL

IPA 2013 - Natura 2000 dhe Zonat e Mbojtura
Torre Drin, Kati i 5-të
Tiranë, Shqipëri
Tel: +35542240880/1/2/3
info@natura.al