Lajme dhe Lajmerim

20/07/2016
Mbrojtja biologjike për menaxhimin e Zonave të Mbrojtura

Trajnimi i pregatitur për personelin e parqeve natyrore, ofron një balancë mes principeve bazë të mbrojtjes biologjike dhe praktikave që zbatohen në këtë fushë në sistemin shqiptar të zonave të mbrojtura.

Ky trajnim u zhvillua gjatë muajit korrik 2016, në Parkun Kombëtar Llogara me pjesëmarrjen e 21 ekspertëve në fushën e menaxhimit dhe monitorimit nga 12 njësitë rajonale të administrimit të Zonave të Mbrojtura.

Programi përfshinte leksione, ushtrime, diskutime dhe ushtrime praktike në terren. Përgjatë kursit, pjesëmarrësit të ndarë në grupe pregatitën vlerësime dhe hartuan plane veprimi për 5 projekte të parqeve kryesore, me qëllim mbrojtjen e specieve dhe habitateve të rrezikuara. Ky trajnim mbështeti stafin e zonave të mbrojtura në zbatimin e planeve respektive menaxhuese, duke zhvilluar programe konkrete dhe të qëndrueshme që sigurojnë mbrojtjen afatgjatë të biodiversitetit në Shqipëri. Metodat dhe teknikat e përfituara në këtë trajnim do t’u vijnë në ndihmë zonave të mbrojtura në vend për të përmbushur kërkesat për menaxhimin dhe monitorimin të Rrjetit Europian Natura 2000.

Kurrikula e trajnimit u përshtat sipas nevojave të zonave të mbrojtura në Shqipëri dhe vetë projektit nga një program 5-ditor trajnimi i pregatitur nga Mike Appleton në 2015 në bashkëpunim me Fondacionin ProPark të mbështetur nga Agjensia Federale Gjerane për Mbrojtjen e Natyrës (BfN). Ky model kurrikule mund të shkarkohet nga website i Europarc në linkun http://tinyurl.com/jqor4kr

Foto:  http://www.natura.al/gallery.php?lang=en&album=5#gallbegin


Lajmet e fundit

01/05/2019

Llogara-Karaburun-Orikum-Mali Çika – Një model për rrjetin Natura 2000 në Shqipëri

Gjatë procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, vendet që aspirojnë anëtarësimin si Shqipëria, duhet të bëjnë pjesë të legjislacionit të tyre kombëtar kërkesat e Direktivave të Zogjve dhe Habitateve, 2 direktivat themelore të Rrjetit Natura 2000. Ky proces ka nisur në Shqipëri nga projekti NaturAl përmes takimeve konsultative dhe worshopeve me...

Lexo më shumë


17/04/2019

Publikohet Atlasi - Lakuriqët e Natës të Shqipërisë

Me mbështetjen e projektit të finanuar nga BE-ja NaturAl dhe nën udhëheqjen e Philippe Théou, rejnxhërsat dhe ekspertët e Administratave Rajonale të Zonave të Mbrojtura monitoruan llojet e lakuriqëve që ekzistojnë në zonat e mbrojtura për vite me radhë, për ti njohur më mirë dhe për të menaxhuar më mirë habitatet e tyre. Atlasi i ri i publikuar:...

Lexo më shumë


17/04/2019

DREJT RREJTIT NATURA 2000 NE SHQIPËRI

Natura 2000 është dokumenti themelor i politikave të BE-së për natyrën – rrjeti më i madh i zonave të mbrojtura në botë. Në Shqipëri rrejti kombëtar i zonave të mbrojtura mbulon 18% të sipërfaqes së territorit. Edhe pse në një rritje të qëndrueshme, sistemi Shqiptar i zonave të mbrojtura përballet me sfida të shumta dhe...

Lexo më shumë


25/03/2019

Qendra e Vizitorëve në Malin e Dajtit – një tjetër gurthemeli për Zonat e Mbrojtura të Shqipërisë

Një qendër e re vizitorësh mikpret turistët në “Ballkonin Natyror të Tiranës”, një nga destinacionet më të preferuara për këdo që viziton Tiranën, kryeqytetin e Shqipërisë. “Ruajtja e burimeve natyrore dhe rritja e ndërgjegjësimit mbi biodiversitetin e Shqipërisë është thelbësore për zhvillimin e një modeli dhe kulture...

Lexo më shumë


25/01/2019

Promovojmë bashkëjetesën e banorëve me natyrën dhe zhvillimin e turizmit me mbrojtjen e natyrëës

Qendra e rinovuar e vizitorëve në Parkun Kombëtar të Llogarasë hap dyert sot për të mikpritur turistët dhe të apasionuarit pas natyrës. Investimi i Bashkimit Evropian në Shqipëri përmes projektit NaturAL “Forcimi i Kapaciteteve kombëtare në mbrojtjen e natyrës - përgatitja për rrjetin Natura 2000” e ka transformuar Qendrën e Vizitorëve në...

Lexo më shumë


16/01/2019

#AlbanianWetlands Konkurs fotografie

Ky konkurs organizohet përmes faqes së projektit NaturAL në Facebook (@NaturaAlbania) nga data 16 deri 27 janar 2019. Bëhuni pjesë e këtij konkursi dhe postoni një foto nga Shqipëria në Facebook një prej kategorive: 1. Shpendët e ujit, 2. Ligatinat, 3. Rreziqet që kërcënojnë ligatinat. Bëjini tag #AlbanianWetlands, #KeepWetlands dhe #IWP019 dhe @NaturaAlbania të...

Lexo më shumë


NaturAL

IPA 2013 - Natura 2000 dhe Zonat e Mbojtura
Torre Drin, Kati i 5-të
Tiranë, Shqipëri
Tel: +35542240880/1/2/3
info@natura.al