News and events

May 29, 2018

Green Steps Magazine

The last issue of the Green Steps Magazine is published, for now! Prepared by Artenisa Peçulaj and Erald Xeka, with the support of NaturAL, this magazine aims to shape the attitude of new generations in Albania and (re)connect them with nature by inspiring love and explaining the environmental issues. In this issue discover… … the Balkan Lynx and Gentiana lutea … Korab-Koritnik Nature Park … who is Prof. Niko...

Read more


May 21, 2018

Celebrating Nature Heritage

May is the month of celebrating nature! This year, the National Agency of Protected Areas of Albania (NAPA) is celebrating the 10th anniversary of the National Park Shebenik – Jabllanicë, with the support of EU funded Project NaturAl. Three days (18-20 May, 2018) full of activities celebrated the natural heritage of the Park, where the largest wild cat in Europe, the Balkan Lynx, roams. “NP of Shebenik – Jabllanicë is one of the few...

Read more


Lajme dhe aktivitete

29/05/2018

HAPAT E GJELBËR MAGAZINE

Numri i fundit i Revistës Hapat e Gjelbër u publikua! I përgatitur nga Artenisa Peçulaj dhe Erald Xeka, me mbështetjen e Projektit NaturAL, kjo revistë ka për qëllim formësimin e sjelljes së brezit të ri në Shqipëri dhe frymëzimin e tyre për të qenë më afër natyrës duke ju shpjeguar si ndodhin proceset natyrore në mënyrën më të...

Lexo më shumë


21/05/2018

Festojmë Trashëgiminë Natyrore

Maji është muaji i kremtimit të natyrës! Këtë vit Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM) feston 10-vjetorin e krijimit të Parkut Kombëtar Shebenik – Jabllanicë, me mbështetjen e projektit të financuar nga BE, NaturAl. Në datat 19 dhe 20 maj 2018 përmes aktiviteteve të shumta kremtojmë pasurinë e madhe natyrore të parkut, që vizitohet nga macja më...

Lexo më shumë


NaturAL

IPA 2013 - Natura 2000 and Protected Areas
Torre Drin, 5 Floor
Tirana, Albania
Tel: +35542240880/1/2/3
info@natura.al