News and Announcements

January 25, 2019

Promoting the co-existence of the inhabitants with nature and tourism development

A newly refurbished and renovated visitor centre in Llogara National Park today opens its doors for the tourists and nature lovers. The investment of European Union through its project NaturAL - Strengthening National capacity in Nature Protection preparation for Natura 2000 network - has transformed the Visitor Centre into an innovative point of reference providing comprehensive information on the natural ecosystem as well as its management, through the work...

Read more


January 16, 2019

#AlbanianWetlands photo contest

The contest takes place on NaturAL Facebook page (@NaturaAlbania) from 16 to 27 January 2019. To enter, share a photo from Albania, in one of the following three categories: 1. Waterbird, 2. Wetland and 3. Threats affecting wetlands, on Facebook using the tags #AlbanianWetlands, #KeepWetlands and #IWP019 and @NaturaAlbania. Show us why are wetlands important? Why should we care about the Albanian wetlands and birds that live/rest there? What is threatening...

Read more


Lajme dhe Lajmerim

25/01/2019

Promovojmë bashkëjetesën e banorëve me natyrën dhe zhvillimin e turizmit me mbrojtjen e natyrëës

Qendra e rinovuar e vizitorëve në Parkun Kombëtar të Llogarasë hap dyert sot për të mikpritur turistët dhe të apasionuarit pas natyrës. Investimi i Bashkimit Evropian në Shqipëri përmes projektit NaturAL “Forcimi i Kapaciteteve kombëtare në mbrojtjen e natyrës - përgatitja për rrjetin Natura 2000” e ka transformuar Qendrën e Vizitorëve në...

Lexo më shumë


16/01/2019

#AlbanianWetlands Konkurs fotografie

Ky konkurs organizohet përmes faqes së projektit NaturAL në Facebook (@NaturaAlbania) nga data 16 deri 27 janar 2019. Bëhuni pjesë e këtij konkursi dhe postoni një foto nga Shqipëria në Facebook një prej kategorive: 1. Shpendët e ujit, 2. Ligatinat, 3. Rreziqet që kërcënojnë ligatinat. Bëjini tag #AlbanianWetlands, #KeepWetlands dhe #IWP019 dhe @NaturaAlbania të...

Lexo më shumë


NaturAL

IPA 2013 - Natura 2000 and Protected Areas
Torre Drin, 5 Floor
Tirana, Albania
Tel: +35542240880/1/2/3
info@natura.al