News and Announcements

January 16, 2019

#AlbanianWetlands photo contest

The contest takes place on NaturAL Facebook page (@NaturaAlbania) from 16 to 27 January 2019. To enter, share a photo from Albania, in one of the following three categories: 1. Waterbird, 2. Wetland and 3. Threats affecting wetlands, on Facebook using the tags #AlbanianWetlands, #KeepWetlands and #IWP019 and @NaturaAlbania. Show us why are wetlands important? Why should we care about the Albanian wetlands and birds that live/rest there? What is threatening...

Read more


January 9, 2019

The EU Birds and Habitats Directives brochure

To conserve Europe’s natural heritage, the European Union has put in place two important pieces of legislation, the EU Birds and Habitats Directives (EU Nature Directives). Their overall objective is to ensure that the species and habitat types they protect are maintained, or restored, to a favourable conservation status throughout their natural range within the EU. At the heart of both Nature Directives lies the creation of a Europe-wide ecological...

Read more


Lajme dhe Lajmerim

16/01/2019

#AlbanianWetlands Konkurs fotografie

Ky konkurs organizohet përmes faqes së projektit NaturAL në Facebook (@NaturaAlbania) nga data 16 deri 27 janar 2019. Bëhuni pjesë e këtij konkursi dhe postoni një foto nga Shqipëria në Facebook një prej kategorive: 1. Shpendët e ujit, 2. Ligatinat, 3. Rreziqet që kërcënojnë ligatinat. Bëjini tag #AlbanianWetlands, #KeepWetlands dhe #IWP019 dhe @NaturaAlbania të...

Lexo më shumë


09/01/2019

DIREKTIVAT E BE-SË PËR ZOGJTË DHE HABITATET

Për të mbrojtur pasurinë natyrorë të Evropës, Bashkimi Evropian ka vënë në zbatim 2 pjesë të rëndësishmë të legjislacionit, Direktivën e Zogjve Evropiane dhe Direktivën e Habitateve. Objektivi i tyre është të garantojë që ndaj specieve dhe habitateve që ato mbrojnë të tregohet kujdes maksimal për të krijuar një mjedis të...

Lexo më shumë


NaturAL

IPA 2013 - Natura 2000 dhe Zonat e Mbojtura
Torre Drin, Kati i 5-të
Tiranë, Shqipëri
Tel: +35542240880/1/2/3
info@natura.al