News and Announcements

April 17, 2019

Atlas 'Bats of Albania' published

Supported by the EU funded project NaturAL and led by Philippe Théou, rangers and experts from the Regional Administration of Protected Areas were monitoring the bat species occurrence in protected areas of Albania for several years, to understand them better and to assure more effective management of their habitats. The newly published Atlas: Bats of Albania summarizes the results of their work that confirms the importance of Albania for bat conservation in...

Read more


April 16, 2019

Brochure: Achieving reduced biodiversity loss in Albania

Initiated in 2015, at the time of the establishment of the National Agency of Protected Areas of Albania, NaturAL provided a strong push and instrumental support to the improvement of management of protected areas of Albania. Four years later, it is time to reflect on its achievements. 2015 and 2019 assessments of protected areas indicate the increase of protected areas management effectiveness from 34 to 58%. The implementation rate of respective management plans...

Read more


Lajme dhe Lajmerim

17/04/2019

Publikohet Atlasi - Lakuriqët e Natës të Shqipërisë

Me mbështetjen e projektit të finanuar nga BE-ja NaturAl dhe nën udhëheqjen e Philippe Théou, rejnxhërsat dhe ekspertët e Administratave Rajonale të Zonave të Mbrojtura monitoruan llojet e lakuriqëve që ekzistojnë në zonat e mbrojtura për vite me radhë, për ti njohur më mirë dhe për të menaxhuar më mirë habitatet e tyre. Atlasi i ri i publikuar:...

Lexo më shumë


25/03/2019

Qendra e Vizitorëve në Malin e Dajtit – një tjetër gurthemeli për Zonat e Mbrojtura të Shqipërisë

Një qendër e re vizitorësh mikpret turistët në “Ballkonin Natyror të Tiranës”, një nga destinacionet më të preferuara për këdo që viziton Tiranën, kryeqytetin e Shqipërisë. “Ruajtja e burimeve natyrore dhe rritja e ndërgjegjësimit mbi biodiversitetin e Shqipërisë është thelbësore për zhvillimin e një modeli dhe kulture...

Lexo më shumë


NaturAL

IPA 2013 - Natura 2000 dhe Zonat e Mbojtura
Torre Drin, Kati i 5-të
Tiranë, Shqipëri
Tel: +35542240880/1/2/3
info@natura.al