News and Announcements

May 27, 2019

Scholarship opportunity for PhD programme in the field of environment

PfK offers a unique opportunity for future leaders and influencers to develop professionally and academically, network extensively, experience Italian culture and build lasting positive relationships with Italy. The PfK PhD program provides a total of 19 MSc scholarships and 6 PhD Fellowships in the period 2019-2022 for citizens of Kenya, Mozambique, Tunisia, Pakistan, Albania, Lebanon and Ethiopia. The call for PhD applications for PfK scholarships is now...

Read more


May 1, 2019

Llogara-Karaburun-Orikum-Mt. Cika – a model for Natura 2000 in Albania

In the process of joining the European Union, candidate countries such as Albania, must transpose into their national legislation the requirements of the Birds and Habitats Directives, the two legal pillars of Natura 2000 network. This process has been initiated in Albania within NaturAL, through consultative workshops with national biodiversity experts and participatory exercise with stakeholders and groups of interest that resulted in a preliminary list of...

Read more


Lajme dhe Lajmerim

01/05/2019

Llogara-Karaburun-Orikum-Mali Çika – Një model për rrjetin Natura 2000 në Shqipëri

Gjatë procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, vendet që aspirojnë anëtarësimin si Shqipëria, duhet të bëjnë pjesë të legjislacionit të tyre kombëtar kërkesat e Direktivave të Zogjve dhe Habitateve, 2 direktivat themelore të Rrjetit Natura 2000. Ky proces ka nisur në Shqipëri nga projekti NaturAl përmes takimeve konsultative dhe worshopeve me...

Lexo më shumë


17/04/2019

Publikohet Atlasi - Lakuriqët e Natës të Shqipërisë

Me mbështetjen e projektit të finanuar nga BE-ja NaturAl dhe nën udhëheqjen e Philippe Théou, rejnxhërsat dhe ekspertët e Administratave Rajonale të Zonave të Mbrojtura monitoruan llojet e lakuriqëve që ekzistojnë në zonat e mbrojtura për vite me radhë, për ti njohur më mirë dhe për të menaxhuar më mirë habitatet e tyre. Atlasi i ri i publikuar:...

Lexo më shumë


NaturAL

IPA 2013 - Natura 2000 dhe Zonat e Mbojtura
Torre Drin, Kati i 5-të
Tiranë, Shqipëri
Tel: +35542240880/1/2/3
info@natura.al