Galeria

Së bashku punojmë për natyrën

Aktiviteti “Së bashku punojmë për natyrën 2016 – Drejt përmirësimit të menaxhimit të zonave të mbrojtura në Shqipëri” u mbajt në 20 dhjetor 2016 me pjesëmarrjen e 150 personave, përfaqësues të AKZM-së dhe AdZM-ve dhe partnerëve të projektit, projektit NaturAL financuar nga BE dhe “Mbështetje institucionale për menaxhimin e zonave të mbrojtura” financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Italisë. Aktiviteti ishte një mundësi shumë e mirë për të vlerësuar bashkëpunimin dhe kontributin e partnerëve, për të rënë dakord mbi aktivitetet dhe strategjitë që do të ndiqen për të kapërcyer pengesat e identifikuara që do të përmirësojnë menaxhimin e zonave të mbrojtura në Shqipëri.

 


 

NaturAL

IPA 2013 - Natura 2000 dhe Zonat e Mbojtura
Torre Drin, Kati i 5-të
Tiranë, Shqipëri
Tel: +35542240880/1/2/3
info@natura.al