Galeria

Të njihemi me lakuriqët e natës në Shqipëri

Rojet mjedisore dhe specialistët e monitorimit, pjesë e Administratave Rajonale të Zonave të Mbrojtura, duke mësuar rreth monitorimit të lakuriqëve të natës. Njohja me popullatën e lakuriqëve të natës në zonat e mbrojtura respektive për të siguruar një menaxhim më të mirë të habitateve të këtyre specieve.
 

NaturAL

IPA 2013 - Natura 2000 dhe Zonat e Mbojtura
Torre Drin, Kati i 5-të
Tiranë, Shqipëri
Tel: +35542240880/1/2/3
info@natura.al