Galeria

Turizmi i Qëndrueshëm në Zonat e Mbrojtura të Shqipërisë 2016

Konferencë 2-ditore mbi Promovimin e Turizmit të Qëndrueshëm në Zonat e Mbrojtura të Shqipërisë, organizuar në Shkodër, 29-30 shtator 2016


 

NaturAL

IPA 2013 - Natura 2000 dhe Zonat e Mbojtura
Torre Drin, Kati i 5-të
Tiranë, Shqipëri
Tel: +35542240880/1/2/3
info@natura.al