Galeria

Panairi dimëror i be-së – afrojmë njerëzit me natyrën

Një ditë në Berat - promovojmë mbrojtjen e natyrës dhe Zonat e Mbrojtura të Shqipërisë

 


 

NaturAL

IPA 2013 - Natura 2000 dhe Zonat e Mbojtura
Torre Drin, Kati i 5-të
Tiranë, Shqipëri
Tel: +35542240880/1/2/3
info@natura.al