Galeria

PANAIRI DIMËROR I BE-SË – AFROJMË NJERËZIT ME NATYRËN

Një ditë në Berat - promovojmë mbrojtjen e natyrës dhe Zonat e Mbrojtura të Shqipërisë

 


 

NaturAL

IPA 2013 - Natura 2000 dhe Zonat e Mbojtura
Torre Drin, Kati i 5-të
Tiranë, Shqipëri
Tel: +35542240880/1/2/3
info@natura.al