Galeria

Imazhet e kurthit të kamerës

Mbledhja e fotografive të marra nga kamerat e vendosura në Llogara, Parkun Kombëtar dhe Karaburun, Rezerva Natyrore e Menaxhuar. 

NaturAL

IPA 2013 - Natura 2000 dhe Zonat e Mbojtura
Torre Drin, Kati i 5-të
Tiranë, Shqipëri
Tel: +35542240880/1/2/3
info@natura.al