Galeria

Censusi Ndërkombëtar i Shpendëve të Ujit 2017

Censusi (inventarizimi) Nderkombëtar i shpendëve të ujit vlerësoi praninë e më shumë se 160,000 shpendëve në ligatinat e Shqipërisë, të cilat përfaqësojnë më shumë se 65 lloje shpendësh të ujit. Censusi i përvitshëm i shpendëve u krye në 14 dhe 15 janar në 18 zona të Shqipërisë. Shumë prej specieve të rrezikuara në nivel global u vrojtuan këtë vit duke dëshmuar për rëndësinë e Shqipërisë për zogjtë shtegtarë.
 

NaturAL

IPA 2013 - Natura 2000 dhe Zonat e Mbojtura
Torre Drin, Kati i 5-të
Tiranë, Shqipëri
Tel: +35542240880/1/2/3
info@natura.al